معنی و ترجمه کلمه dead space به فارسی dead space یعنی چه

dead space


ناحيه کور،زاويه بيروح ،فضاى مرده ،فضاى راکد
شيمى : فضاى مرده
علوم نظامى : فضاى کور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها