معنی و ترجمه کلمه dead spot به فارسی dead spot یعنی چه

dead spot


الکترونيک : منطقه ساکت
علوم هوايى : نقطه خنثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها