معنی و ترجمه کلمه dead storage به فارسی dead storage یعنی چه

dead storage


مانداب ،گنجايش مرده
معمارى : حجم مرده
علوم نظامى : انبار وسايط نقليه و تجهيزات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها