معنی و ترجمه کلمه dead weight tonnage به فارسی dead weight tonnage یعنی چه

dead weight tonnage


علوم دريايى : گنجايش بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها