معنی و ترجمه کلمه dead-burned به فارسی dead-burned یعنی چه

dead-burned


علوم مهندسى : انتهاى اشتعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها