معنی و ترجمه کلمه dead-center position به فارسی dead-center position یعنی چه

dead-center position


علوم مهندسى : نقطه مرگ بالا يا پايين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها