معنی و ترجمه کلمه dead-light به فارسی dead-light یعنی چه

dead-light


روزنه اى که اطاق کشتى را ازطوفان حفظ ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها