معنی و ترجمه کلمه dead به فارسی dead یعنی چه

dead


ساکن ،مات ،مسکوت ،توپ کم جان ،مرده ،بى حس ،منسوخ ،کهنه ،مهجور
علوم مهندسى : بى پتانسيل
قانون ـ فقه : متوفى
ورزش : گوى بولينگ ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها