معنی و ترجمه کلمه deadline به فارسی deadline یعنی چه

deadline


اخرين مهلت ،سررسيد،از کار افتاده ،منتظر تعمير،ضرب العجل ،فرجه
قانون ـ فقه : ضرب الاجل
بازرگانى : موعد،اخرين فرصت
علوم نظامى : متوقف کردن وسايل براى تعمير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها