معنی و ترجمه کلمه deadlock به فارسی deadlock یعنی چه

deadlock


حالت عدم فعاليتى که در اثر وجود دو نيروى متعادل ايجاد گردد،دچار وقفه يا بى تکليفى شدن ،بن بست
کامپيوتر : بن بست
قانون ـ فقه : بن بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها