معنی و ترجمه کلمه deadly nightshade به فارسی deadly nightshade یعنی چه

deadly nightshade


حشيشه الحمره ،بلادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها