معنی و ترجمه کلمه deadweight به فارسی deadweight یعنی چه

deadweight


ظرفيت کششى ،وزن بار،سنگينى وزن ،جسم بى حرکت
علوم مهندسى : وزن خشکه
علوم نظامى : تناژ بارگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها