معنی و ترجمه کلمه deaerate به فارسی deaerate یعنی چه

deaerate


علوم مهندسى : هوا گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها