معنی و ترجمه کلمه deaf-and-dumb alphabet به فارسی deaf-and-dumb alphabet یعنی چه

deaf-and-dumb alphabet


الفباى کروگنگ( اشارات ويژه بادست وانگشتان براى گفتگوباکران)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها