معنی و ترجمه کلمه deal with به فارسی deal with یعنی چه

deal with


رسيدگى کردن( به دعوى)،اقدام کردن ،رسيدگى کردن
قانون ـ فقه : رسيدگى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها