معنی و ترجمه کلمه dealated به فارسی dealated یعنی چه

dealated


(ج.ش ).بدون بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها