معنی و ترجمه کلمه dealer به فارسی dealer یعنی چه

dealer


دست فروش ،دلال ،دهنده ورق ،فروشنده ،معاملات چى
قانون ـ فقه : دلال
بازرگانى : دلال ،دستفروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها