معنی و ترجمه کلمه dealings به فارسی dealings یعنی چه

dealings


معاملات
بازرگانى : مذاکرات

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها