معنی و ترجمه کلمه deaputy chief of staff به فارسی deaputy chief of staff یعنی چه

deaputy chief of staff


علوم نظامى : رئيس رکن از رده سپاه به بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها