معنی و ترجمه کلمه dear-bought به فارسی dear-bought یعنی چه

dear-bought


گران تمام شده ،گران خريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها