معنی و ترجمه کلمه dear به فارسی dear یعنی چه

dear


محبوب ،گرامى ،پرارزش ،کسى را عزيز خطاب کردن ،گران کردن
بازرگانى : گران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها