معنی و ترجمه کلمه dearth به فارسی dearth یعنی چه

dearth


کميابى و گرانى ،قحط و غلا،کمبود
بازرگانى : گرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها