معنی و ترجمه کلمه death is inevitable به فارسی death is inevitable یعنی چه

death is inevitable


مرگ حتمى يا چاره ناپذير است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها