معنی و ترجمه کلمه death rate به فارسی death rate یعنی چه

death rate


نرخ مرگ و مير
قانون ـ فقه : نسبت مرگ و مير به زاد و ولد
روانشناسى : اهنگ مرگ و مير
بازرگانى : نرخ مرگ و مير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها