معنی و ترجمه کلمه debacle به فارسی debacle یعنی چه

debacle


افتضاح ،سقوط ناگهانى حکومت و غيره ،سرنگونى
معمارى : ابتاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها