معنی و ترجمه کلمه debark به فارسی debark یعنی چه

debark


پوست درخت را کندن ،(مج ).پوست کندن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها