معنی و ترجمه کلمه debarkation hospital به فارسی debarkation hospital یعنی چه

debarkation hospital


علوم نظامى : بيمارستان موقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها