معنی و ترجمه کلمه debarkation به فارسی debarkation یعنی چه

debarkation


پياده شدن از کشتى يا هواپيما،کندن پوست درخت
علوم نظامى : تخليه پياده کردن يکانها يا تجهيزات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها