معنی و ترجمه کلمه debatable ground به فارسی debatable ground یعنی چه

debatable ground


زمين يامرزمورد دعوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها