معنی و ترجمه کلمه debauch به فارسی debauch یعنی چه

debauch


هرزگى ،هرزه کردن ،فاسد کردن ،الواطى کردن ،عياشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها