معنی و ترجمه کلمه debenzolation به فارسی debenzolation یعنی چه

debenzolation


علوم مهندسى : شستشو با بنزول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها