معنی و ترجمه کلمه debouch به فارسی debouch یعنی چه

debouch


(نظ ).از محل محصورى بمحل غير محصورى امدن ،از تنگنا در اوردن ،مفر،راه خروج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها