معنی و ترجمه کلمه debrief به فارسی debrief یعنی چه

debrief


پرسش کردن ،اطلاعات کسب کردن(مثلا از خلبان)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها