معنی و ترجمه کلمه debriefing به فارسی debriefing یعنی چه

debriefing


پسش اطلاعات کسب شده بوسيله کشتى يا هواپيما
علوم نظامى : توجيه و بازپرسى از خلبانان بعد از شناسايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها