معنی و ترجمه کلمه debt due at a future time به فارسی debt due at a future time یعنی چه

debt due at a future time


قانون ـ فقه : دين موجل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها