معنی و ترجمه کلمه debug aids به فارسی debug aids یعنی چه

debug aids


ادوات اشکال زدايى
کامپيوتر : ابزار اشکال زدايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها