معنی و ترجمه کلمه debug به فارسی debug یعنی چه

debug


اشکال زدائى کردن ،اشکال زدايى کردن
علوم مهندسى : گرفتن پارازيت
کامپيوتر : اشکال زدايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها