معنی و ترجمه کلمه decade به فارسی decade یعنی چه

decade


دهه ،عدد ده ،دوره ده ساله ،دهدهى
بازرگانى : ¹ 1ساله

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها