معنی و ترجمه کلمه decalcification به فارسی decalcification یعنی چه

decalcification


(طب )کلسيم گيرى ،کم شدن مواد اهکى استخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها