معنی و ترجمه کلمه decalescence point به فارسی decalescence point یعنی چه

decalescence point


علوم هوايى : دمايى که در ان تغيير شکل کريستالى در فولاد صورت ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها