معنی و ترجمه کلمه decampment به فارسی decampment یعنی چه

decampment


کوچ ،هزيمت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها