معنی و ترجمه کلمه decant به فارسی decant یعنی چه

decant


ريختن شراب( از تنگ و غيره)،اهسته خالى کردن ،سرازير کردن
شيمى : سرريز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها