معنی و ترجمه کلمه decarburization به فارسی decarburization یعنی چه

decarburization


علوم مهندسى : کربن گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها