معنی و ترجمه کلمه decay (to) به فارسی decay (to) یعنی چه

decay (to)


بازرگانى : رو به زوال رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها