معنی و ترجمه کلمه decay curves به فارسی decay curves یعنی چه

decay curves


علوم نظامى : منحنى نمايش کاهش تشعشعات اتمى در زمان معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها