معنی و ترجمه کلمه deceased به فارسی deceased یعنی چه

deceased


متوفى ،مرده ،مرحوم
قانون ـ فقه : ميت ،با the متوفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها