معنی و ترجمه کلمه deceivable به فارسی deceivable یعنی چه

deceivable


فريب پذير،گول خور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها