معنی و ترجمه کلمه deceive به فارسی deceive یعنی چه

deceive


فريب دادن حريف( شمشيربازى)،گول زدن ،فريفتن ،فريب دادن ،گول زدن ،اغفال کردن ،مغبون کردن
قانون ـ فقه : فريب دادن
ورزش : فريب دادن حريف
علوم نظامى : فريب دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها