معنی و ترجمه کلمه deceiver به فارسی deceiver یعنی چه

deceiver


فريب دهنده
قانون ـ فقه : غابن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها