معنی و ترجمه کلمه decelerating electrode به فارسی decelerating electrode یعنی چه

decelerating electrode


الکترونيک : الکترد شتاب گير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها